Menu
Košík

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího (subjekt údajů) jsou důvěrné a budou použity pouze za účelem plnění kupní smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího (pokud s jejich zasíláním subjekt údajů vysloví svůj souhlas), jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů , v platném a účinném znění.

Subjekt údajů dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (hlavně pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím registračního formuláře na adrese https://www.vasabielizen.sk/index.php?route=account/register.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím adresy https://www.vasabielizen.sk/index.php?route=extension/module/isenselabs_gdpr) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.


Soubory cookie

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů.

Co jsou soubory cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Jak používáme soubory cookie?

Řada našich stránek používá cookies, abychom uchovali:

  • vaše preference zobrazení, například nastavení jazyka a měny, zapamatování přihlášení uživatele;
  • skutečnost, zda jste souhlasili (nebo nesouhlasili) s tím, abychom využívali soubory cookie na této webové stránce,
  • anonymní analytické statistiky návštěvnosti pomocí funkce Google Analytics.

Povolení použití souborů cookie není nezbytně nutné pro správné fungování webu, ale poskytne vám to lepší uživatelský komfort při práci s ní. Soubory cookie můžete vymazat nebo zablokovat. V takovém případě se však může stát, že určité funkcionality webu nebudou fungovat tak, jak by měli.

Informace ukládané v souborech cookie se nepoužijí na vaši osobní identifikaci a struktura dat je plně pod naší kontrolou. Soubory cookie se nepoužívají pro účely jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto textu.

Jak kontrolovat soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat a / nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailů